Csak MaReSz tagok számára!
Elfelejtett belépési adatok
Kérjük adja meg a MaReSz képviselő e-mail címét.
Tagfelvételi adatlap
A csillaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendőek!
Cégnév*:
Honlapon megjelenítendő név*:
Cégforma*:
Székhely*:
Levelezési cím*:
Központi telefonszám*:
Központi fax (amennyiben elérhető):
Központi e-mail cím*:
Weblap:
Cégképviseletre jogosult neve*:
Cégbejegyzés időpontja*:
Cégjegyzékszám*:
Adószám*:
Számlázási cím*:
Számla kézbesítési cím*:
Pénzügyi vezető neve*:
Pénzügyi vezető telefonszáma*:
Pénzügyi vezető e-mail címe*:
Fő tevékenységi kör megnevezése (TEÁOR szám)*:
Felhívjuk figyelmét, hogy a rendezvényszakma fő TEÁOR száma a 823-as kategória. Amennyiben szolgáltatását más fő TEÁOR számon végzi, úgy egy esetleges iparági lobbynál több adatot kell bekérnünk cégüktől. Amennyiben a fő tevékenységben nem okoz jogi és gazdasági problémát, valamint bevételük min. 50%-a a rendezvényszervezéshez kapcsolódik, javasoljuk, vegyék fel a 8230-at fő TEÁOR számnak.
Melyik tagozatban kíván teljes jogú tag lenni?*
Kérjük a fő tagozatot megjelölni!
Melyik tagozatban kíván konzultációs tag lenni?
Több tagozat is megjelölhető!
Szolgáltatás komplexitása:
(Olyan specialista szolgáltató, aki alkalmanként teljes körűen is bonyolít rendezvényeket)
(Komplett rendezvényeket szervez alvállalkozók bevonásával)
(A rendezvényekhez valamely alapszolgáltatás biztosításával kapcsolódik (helyszín, technika, catering stb.))
Cégstatisztikák:
Közreműködésével lebonyolított rendezvények száma*:
A cég rendezvényszervezéssel, ill.ahhoz kapcsolódó alapszolgáltatással foglalkozó alkalmazottainak száma*:
A cég összes alkalmazottainak száma*:
Minősítések, szakmai tagságok:
Rendelkezik-e ISO minősítéssel?*
Tagja-e más szakmai szövetségnek, kamarának (megnevezésük):
MaReSz képviseletre jogosult személy adatai:
A MaReSz-ben képviseletre jogosult személy neve*:
Amennyiben a MaReSz képviselő nem cégképviseletre jogosult személy, úgy kérnénk külön csatolni egy meghatalmazást, hogy az adott személy képviselheti a céget a MaReSz-ban.
A MaReSz-ben képviseletre jogosult személy beosztása*:
E-mail címe*:
Telefonszáma (vezetékes)*:
Telefonszáma (mobil)*:
Fax száma:
Kontaktszemély 1 (pl. sales, marketing, operation, HR, akiket szeretnének, hogy értesüljenek a MaReSz eseményekről):
Név:
Beosztás:
E-mail cím:
Telefonszáma (vezetékes):
Telefonszáma (mobil):
Fax száma:
Kontaktszemély 2 (pl. sales, marketing, operation, HR, akiket szeretnének, hogy értesüljenek a MaReSz eseményekről):
Név:
Beosztás:
E-mail cím:
Telefonszáma (vezetékes):
Telefonszáma (mobil):
Fax száma:
Kontaktszemély 3 (pl. sales, marketing, operation, HR, akiket szeretnének, hogy értesüljenek a MaReSz eseményekről):
Név:
Beosztás:
E-mail cím:
Telefonszáma (vezetékes):
Telefonszáma (mobil):
Fax száma:
Kontaktszemély 4 (pl. sales, marketing, operation, HR, akiket szeretnének, hogy értesüljenek a MaReSz eseményekről):
Név:
Beosztás:
E-mail cím:
Telefonszáma (vezetékes):
Telefonszáma (mobil):
Fax száma:
Referenciák:
A Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége (MaReSz) Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Etikai Kódexét vállakozásunk elfogadja, és a MaReSz tagjainak sorába kíván csatlakozni.

A Közgyűlés által elfogadott MaReSz tagdíjat - számla ellenében - határidőre kiegyenlítjük.

Rendes tagdíj: 90.000,-Ft/év, pártoló tagdíj: 50.000,-Ft/év

Tagfelvételt kérő vállalkozás jelen adatlap kitöltésével és aláírásával, amennyiben tagfelvételi kérelme elfogadásra kerül, hozzájárul az adatlapon található cégadatának (azaz cégnév, székhely, cég elérhetőség, tevékenységi kör), valamint a kapcsolattartó személy adatainak a feltüntetéséhez a www.maresz.hu honlapon.