Csak MaReSz tagok számára!
Elfelejtett belépési adatok
Kérjük adja meg a szerkesztési jogosultággal rendelkező személy e-mail címét.
Hírek
Eredményes lobbitárgyalásokat folytattunk az orvosszakmai konferenciák jogi kérdéseiről
2024. június 17.

Benyhe Ildikó MaReSz alelnök vezetésével újabb lobbitárgyalásokat kezdeményeztünk az orvosszakmai rendezvények szervezését és támogatását nehezítő jogszabályi előírások áttekintése, valamint a hatóság ellenőrzési gyakorlatának megvitatása céljából. 

ETOSZ-MaReSz megbeszélés: 2024. május 7.

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ), az Orvostechnikai Szövetség vezetői és a MaReSZ Konferencia- és kongresszusszervező Tagozatának képviselői május 7-én találkoztak a MaReSz-tag Danubius Hotel Heliaban annak érdekében, hogy a magyarországi orvostechnikai szervezetek közös etikai munkacsoportjának – ismertető rendezvényekre vonatkozó – ajánlásait megbeszéljék, értelmezzék és tagságuk körében törekedjenek az ajánlások megfelelő alkalmazásának biztosítására. Tekintettel arra, hogy a rendezvények szervezését érintő magyarországi jogszabályok nem vonatkoznak az orvostechnikai ágazatra (kivéve a vényköteles gyógyászati segédeszközök körét, amelyekre a Gyftv-t kell alkalmazni), az érintett magyar cégek az európai szakmai szervezetük a MedTech Europe etikai szabályait veszik alapul a rendezvények, illetve szakemberek támogatása kérdésében.

A megbeszélés jegyzőkönyve – benne az ajánlásokkal – hamarosan elérhető lesz a MaReSz-tagok számára a szövetség honlapján, a „Tagoknak” menüpontban, a bejelentkezést követően.

NNGYK-MaReSz megbeszélés: 2024. május 14.,

A MaReSz idén februárban kezdeményezett egy személyes találkozót az NNGYK illetékeseivel is a „Gyftv.” kapcsán hozott 2022-es és 2023-as hatósági határozatok értelmezése céljából. Az NNGYK májusban fogadta Szövetségünket. A megbeszélésen Benyhe Ildikó MaReSz alelnök és Dr. Nemes Ákos szakjogász vett részt. Az orvosszakmai rendezvények szervezését és támogatását érintő jogszabályok áttekintése során, konkrét példákon keresztül mutattuk be egyes rendelkezések betartásának nehézségeit, illetve kértünk jogszabályi értelmezést.

A megbeszélés eredményeként a felek által vállalt három konkrét feladat:

  1. Az orvosi és gyógyszerészeti témájú szakmai rendezvények kapcsán a jogszabály elvárja, hogy laikusok ne férjenek hozzá a szakmai információkhoz. Az elhatárolással kapcsolatban iránymutatást fogalmaz meg az NNGYK.

  2. A nemzetközi gyógyszercégek számára a MaReSz készít egy angol nyelvű összefoglaló anyagot a Magyarországon betartandó szabályokról, amelyet publikálás előtt jóváhagy az NNGYK.

  3. Az orvos- és gyógyszerésztársadalom részére a MaReSz koordinálásával az érintett szakmai szervezetekkel közös edukációs anyag készül, amely az egészségügyi szakemberek tájékoztatását segíti.

A megbeszélés teljes jegyzőkönyve hamarosan elérhető lesz a MaReSz-tagok számára a szövetség honlapján, a „Tagoknak” menüpontban, a bejelentkezést követően.