Csak MaReSz tagok számára!
Elfelejtett belépési adatok
Kérjük adja meg a szerkesztési jogosultággal rendelkező személy e-mail címét.
Hírek
A Maresz véleményezte a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 c. dokumentumot
2017. november 30.

Az anyag alapos átolvasása után az Elnökség arra a megállapodásra jutott, hogy bár a stratégia szabadidős turizmus érintő javaslataival egyetértünk, nagyon kevés hangsúlyt kapott a MICE terület. Idézünk véleményünkből:

" A MICE terület elemzésére valamint fejlesztési irányainak konkrét meghatározására, valamint az erre biztosított központi források részletezésére azonban mindenképpen külön fejezetet szentelnénk. A konkrét célok és fejlesztési területek és a hozzá rendelt források megjelölésével biztosítható lenne, hogy reális stratégia alakuljon ki a MICE, a turizmus egyik jelenlegi és jövőbeni potenciális minőségi húzóágazata érdekében. Továbbmegyünk: a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program egyik fő eleme lehetne, mint az alap-infrastruktúra fejlesztési cél egyik fő eleme. 

Mindannyian tudjuk, hogy a MICE ágazat további fejlődésének alapvető előfeltétele a nagylétszámú rendezvényeket (minimum 4000 fő) befogadni képes új budapesti  kongresszusi turizmus céljaira épült kongresszusi központ, valamint az ehhez kapcsolt célzott marketing és értékesítési tevékenység. Ezért javasoljuk, hogy a Kongresszusi Központ a konkrét fejlesztéseknél is kerüljön kiemelésre és hangsúlyozásra, másrészről pedig a majd később megismerésre kerülő értékesítési stratégiában is kiemelt szerepet kapjon.

Pozitívumként értékeljük, hogy a MICE terület, mint globális innovációs fórum úgy jelenik meg az anyagban, mely hozzájárul az adott ország, város „innovációs hub-ként“ való értelmezésében. Mindemellett örömmel vennénk, ha az ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések még hangsúlyosabbak lennének (reptérről való bejutás, buszparkolás, stb.) az anyagban. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni az adókönnyítések valamint a törvényi szabályozások módosításának (szoba, vendéglátás Áfa, vendéglátás költsége maximalizált az orvosi témájú konferenciák esetében, reprezentációs adó) alapvető fontosságát sem. Ezek nélkül véleményünk szerint semmilyen stratégia nem lehet eredményes."