Tagfelvétel


Tagfelvételi szándék esetén titkárságunk készséggel áll rendelkezésükre:

Bacsi Krisztina
főtitkár
06-30/485-2778Email címünk:
fotitkar@maresz.hu


MaReSz Alapszabály


4. A Szövetség tagsága, a tagsági viszony létrejötte

4.1. A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan magyarországi, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az alábbi három pontnak együttesen megfelel:

4.1.1. a jelen Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Etikai Kódexben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
4.1.2. rendezvények szervezésével, rendezésével, kivitelezésével foglalkozik, vagy azokban rendszeresen közreműködik, vagy részt vesz rendezvényszervezés oktatásában, kutatásában, publikálásában,
4.1.3. a Szövetség 3, legalább 1 éve rendes tagjának írásbeli ajánlásával rendelkezik, és felvételét a tagság elfogadja.

A tagfelvételi kérelmet a jelölt a Titkársághoz juttatja el. A Titkárság haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül összegyűjti a tagjelöltre vonatkozó lényeges információkat (pl. profil, honlap, elérhetőség, ajánlások) és bekéri az Elnökség véleményét. Ha az Elnökség nem ad külön írásbeli véleményt, azt úgy kell tekinteni, mintha az Elnökség tag felvételét nem ellenezné. Ha az Elnökség nemleges véleményt ad, akkor a Titkárságnak azt kell csatolnia a Tagok részére küldendő anyaghoz, de ez önmagában a tagfelvételt nem akadályozza meg. Ezt követően a Titkárság a tagfelvételi kérelmet és az összegyűjtött információkat elektronikus úton eljuttatja a tagokhoz.
A Tagok a Titkárság által meghatározott, legalább 8, de legfeljebb 30 napos határidőn belül szavazhatnak a tag felvételéről vagy a felvétel megtagadásáról. A Tagfelvételről a tagok elektronikus távszavazás útján döntenek. A tagjelölt felvétele akkor tekintendő elfogadottnak, ha legalább a tagság 25%-a +1 fő a tagfelvétel mellett szavazott.

4.2. A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan magyarországi jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, amely/aki

4.2.1. a Szövetség céljait elismeri, és azokat alkalmanként segíti,
4.2.2. a jelen Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Etikai Kódexben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
4.2.3. a Szövetség 3, legalább 1 éve rendes tagjának írásbeli ajánlásával rendelkezik és felvételét a tagság elfogadja.

A tagfelvételi kérelmet a jelölt a Titkársághoz juttatja el. A Titkárság haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül összegyűjti a tagjelöltre vonatkozó lényeges információkat (pl. profil, honlap, elérhetőség, ajánlások) és bekéri az Elnökség véleményét. Ha az Elnökség nem ad külön írásbeli véleményt, azt úgy kell tekinteni, mintha az Elnökség tag felvételét nem ellenezné. Ha az Elnökség nemleges véleményt ad, akkor a Titkárságnak azt kell csatolnia a Tagok részére küldendő anyaghoz, de ez önmagában a tagfelvételt nem akadályozza meg. Ezt követően a Titkárság a tagfelvételi kérelmet és az összegyűjtött információkat elektronikus úton eljuttatja a tagokhoz.
A Tagok a Titkárság által meghatározott, legalább 8, de legfeljebb 30 napos határidőn belül szavazhatnak a tag felvételéről vagy a felvétel megtagadásáról. A Tagfelvételről a tagok elektronikus távszavazás útján döntenek. A tagjelölt felvétele akkor tekintendő elfogadottnak, ha legalább a tagság 25%-a +1 fő a tagfelvétel mellett szavazott.


4.3. A Szövetségnek rendes vagy pártoló tagjai lehetnek társulások (szövetség, egyesület, egyesülés, stb.) is, amelyek az illetékes bíróságnál bejegyzést nyertek. Csatlakozásuk esetén a 4.1-ben és 4.2-ben részletezett, vonatkozó feltételek irányadók.

4.4. A Szövetség elnöksége „Tiszteletbeli egyéni tag” tagságot adományozhat annak, aki

4.4.1. a Szövetség céljait elismeri, és azokat alkalmanként segíti,
4.4.2. és a jelen Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Etikai Kódexben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.Letölthető dokumentumok: